Dragon Pattern

Dragon Pattern

Dragon Pattern นี้เป็นทฤษฎีของศาสตราจารย์ Suri Duddella ติดตามงานวิจัยของท่านได้ที่นี่ครับ www.surinotes.com

...ศาสตราจารย์ Suri ท่านบอกว่า แม้ว่าระดับเป้าหมายของราคาอาจจะไม่ตรงกันทุกครั้งแต่รูปแบบนี้ก็มักจะเกิดขึ้นซ้ำ ๆ กันเสมอ ๆ รูปแบบมังกรนี้ก็จะเป็นหลักการที่จะคล้าย ๆ กับ M-Pattern (หรือ Double Top) และ W-Pattern (หรือ Double Bottom) จะแตกต่างในเรื่องของการหาระยะเป้าหมายเล็กน้อย

...โดยส่วนตัวแล้วผมเองชอบการวิเคราะห์แนวนี้เพราะมันดูมีชั้นเชิง และเป็นการบริหารสมองทั้งสองซีกซ้ายและขวาไปพร้อม ๆ กัน มันจะทำให้เราจดจำสิ่งต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กับการวิเคราะห์ทางตรรกะได้รวดเร็ว และมีประสิทธภาพมากกว่าการใช้สมองซีกซ้ายซึ่งทำหน้าที่คิดคำนวณเชิงตรรกะเพียงด้านเดียว

 

คำแนะนำก่อนเรียนรู้

1. รูปแบบมังกร (Dragon Pattern) ถ้ามองในมุมของ Elliott Wave มันก็คือขา Retracement ของคลื่นสุดท้ายใน Pattern นั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น Stadard Impulsion และ Non-standard Impulsion อย่าง Terminal, 5th Wave Failure หรือว่าใช้ในทำนองเดียวกับ Correction บางตัวเช่น Weak-b Wave Flat, Truncated Zigzag

2. ท่องใว้อย่าลืมว่าเทคนิคทางด้าน Chart Pattern นั้นมีอยู่ 2 มุมคือ ใช้วิเคราะห์หาสภาวะตลาดโดยรวม และอีกมุมคือใช้หาจุดเข้า-ออก การที่จะใช้เทคนิคให้ประสบผลสำเร็จคือคุณต้องหาสภาวะตลาดที่เอื้อต่อการทำกำไร จากนั้นจึงลงไปหาจุดเข้าซื้อขาย (อาจเป็น Time Frame เดียวกันหรือ Time Frame ที่ต่ำกว่าก็ได้) หากสภาวะตลาดโดยรวมไม่เอื้อต่อการทำกำไร จุดเข้า - ออกนั้น ๆ ก็อาจเป็นแค่ Noise ของตลาดเท่านั้นเองครับ

 

Over View

ลองมาจินตนาการให้เห็นเป็นรูปมังกรกันก่อน ครับ (ในรูปบนผมทำให้ดูเฉพาะขาขึ้น ในขาลงก็ใช้วิธีส่องกระจกกลับด้านเอาครับ) มังกรก็จะประกอบไปด้วย

- หัวมังกร ก็คือสูงเก่านั่นเอง (High)

- ขาหน้า ก็คือจากสูงร่วงลงมาทำต่ำใหม่ (Low)

- คอ ก็คือระยะจากหัวถึงขาหน้า (Down Trend, Up Trend)

- หลัง ก็คือระยะปรับฐานนั่นเองต้องอยู่ระหว่าง 38.2-50% ของคอมังกร (Retracement)

- ขาหลัง ระยะของขาหลังคือ 61.8-127% ของคอมังกร แปลว่าขาหลังอาจยาวหรือสั้นกว่าก็คอมังกรก็ได้ แต่ผมแนะนำตามทฤษฎี Elliott Wave ว่าถ้าขาหลังสั้นกว่าขาหน้าสัญญาณ Up Trend (การเปลี่ยนแนวโน้ม) จะแรงมาก

- สุดท้ายคือหางมังกร ตรงหางนี่เองที่เราใช้ทำกำไร หรือถ้าเกิด หัวมังกร, ขาหน้า, หลังมังกร, ขาหลัง พร้อมสรรพแล้วหางมังกรก็เกิดแน่ ๆ ส่วนจะยาวเท่าไรนั้นก็ดูที่ตัวทฤษฎีในหน้าถัดไปครับ