T/L Method 2 Pitchfork

Trend Line Method ตอนที่ 2 Pitchfork

 

 

 

บทนี้จะคุยกันถึงเรื่องเครื่องมือที่ถูกพัฒนามาจาก Medial Line ซึ่ง Andrew’s ไม่เคยเรียกมันว่า Pitchfork แต่ที่ผมพูดถึงในหนังสือเล่มนี้ด้วยก็เพราะมันเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในชื่อ Pitchfork

Upper and Lower Parallel Line

รูปบนแสดงการสร้างเส้น Parallel Line เพื่อสร้างเครื่องมือ Pitchfork โดยลากเส้นจากจุด B และ C ให้ขนานกับเส้น Medial Line เราจะเรียกเส้นที่ถูกสร้างใหม่นี้ว่า Upper Parallel Median Line และ Lower Parallel Median Line ตามรูป

 

Trigger Line

รูปบนแสดงการสร้างเส้น Trigger Line เพื่อใช้เป็นสัญญาณการเข้าซื้อ-ขาย โดยเริ่มสร้างที่จุด A ลากผ่านจุด B และ C ดังรูป ก็จะได้เส้น Upper Trigger Line และ Lower Trigger Line

 

Sell Signal

 

สัญญาณ “ขาย” หรือ Sell Signal ใช้ในช่วงของการเปลี่ยนแนวโน้มจากขาขึ้นเป็นขาลงหรือจากแนวโน้มขาขึ้นแล้วปรับฐาน หรือเล่นในช่วง Side Way ก็ใช้ได้ครับ (ดูรูปด้านบนประกอบ) ให้สร้างเครื่องมือ Pitchfork ในขาขึ้นเมื่อราคา Break Out เส้น Lower Parallel Medial Line ลงมาเป็นสัญญาณเตือนว่าราคาจะเปลี่ยนเป็นขาลงแต่เรารอก่อน จนกระทั้งราคา Break Out เส้น Trigger Line ให้ Sell หลังเส้น Trigger Line โดยประมาณเป็นการเผื่อขาดเผื่อเหลือ

รูปบนแสดงสัญญาณ Sell Signal

Buy Signal

 

สัญญาณการ Buy Signal ก็เหมือนกับสัญญาณ Sell Signal ใช้ในช่วงของการเปลี่ยนแนวโน้มจากขาลงเป็นขาขึ้น หรือจากขาลงแล้วปรับฐานอย่างนี้ก็ได้ วิธีการวิเคราะห์ก็คือเมื่อราคา Break Out เส้น Upper Parallel Medial Line ให้ระวัง และหากราคาไม่วิ่งย้อนกลับไปหาเส้น Medial Line แต่วิ่งขึ้นไป Break Out เส้น Upper Trigger Line ก็ให้เรา Buy หลังเส้น Upper Trigger Line เป็นการเผื่อขาดเผื่อเหลือครับ