ตอบคำถามนับ SET

 ผิดพลาดในการวิเคราะห์แบบภาพนี้

รูปบนนี้ผมตีกรอบเพิ่มเข้ามาจากภาพแรก อธิบายตามหลักการวิเคราะห์ Elliott Wave ดังนี้ครับ

 • ภาพนี้วิเคราะห์ผิดในเรื่องของดีกรี ซึ่งพบว่าผิดกันมาก อธิบายตามภาพนี้ก็คือ วิเคราะห์มาว่าคลื่น 1 ดีกรีใหญ่มี 5 คลื่นย่อย (Impulsion) จากนั้นก็ Retrace มาทำคลื่น 2 ปัจจุบันกำลังวิ่งอยู่ในคลื่น 3
 • หลักการเรื่องการแยกดีกรีง่ายคือๆ หลักการ 1/3 อธิบายคือ ในคลื่น Retracement (2, 4, b, X) ที่อยู่ต่างดีกรีกันจะต้องแตกต่างกันเกิน 3 เท่าทั้งในแง่ของเวลาและราคา หมายความว่าคลื่นใหญ่จะต้องใช้เวลาเกิน 3 เท่าของคลื่นย่อย และราคาก็ต้องยาวมากกว่า 3 เท่าของคลื่นย่อยด้วยเช่นกัน คือเป็นหลักการของการแบ่ง Time Frame นั่นเอง Time Frame ย่อยคือ Subset ของ Time Frame ใหญ่ หรืออายุของพ่อกับลูก จะเท่าหรือใกล้เคียงกันไม่ได้ อธิบายอย่างนี้ก็ได้ครับ
 • รูปบนนี้สังเกตุว่า คลื่น 2 ใหญ่กับสองย่อยอยู่ในรอบดีกรีเดียวกัน ถ้า 2 สีน้ำเงินเป็นคลื่นใหญ่มันจะต้องใช้เวลาเกิน 3 เท่าของคลื่น 2 ย่อย (สีฟ้า) แต่รูปนี้ 2 ใหญ่ใช้เวลาน้อยกว่า 2 ย่อยเสียอีก ลูกมีอายุมากกว่าพ่อไม่ได้ ตรรกะมันไม่ถูก!!!
 • อีกข้อคือ นอกจากรูปแบบ 1st Extension แล้วคลื่น 1 ในรูปแบบอื่นๆ มักจะไม่เกิด Subdivide (มีคลื่นย่อย) ในรูปนี้คลื่น 3 ไปไกลมากแล้วไม่ใช่ 1st Extension แล้วแน่นอน เพราะคลื่น 3 จะยาวเกิน 61.8% ของคลื่น x1 ไม่ได้ และคลื่น 2 ของ 1st Extension จะเป็น Monowave อย่างในรูปไม่ได้ ต้องเป็น Flat หรือ Triangle เท่านั้น
 • แล้วที่ถูกคืออย่างไร มาดูรูปด้านล่างนี้ครับ

 • รูปบนเป็นวิธีการนับคลื่น Elliott Wave ที่ถูกต้องตามกฏและรูปแบบ
 • คลื่น 2 เป็น Mono wave
 • คลื่น 4 เกิดการสะสมพลังขนาดใหญ่เป็นรูปแบบ Irregular Flat เพื่อสร้างพลังดันให้เกิดแนวโน้มที่ยาวมากๆ คือคลื่น 5th Extension
 • จำลักษณะเฉพาะของ 5th Extension ได้ไหมครับ ทบทวนอีกครั้ง คือ

           1) คลื่น 1 2 3 จะเกิดเร็วจบเร็วและมักเป็นรูปแบบ Simple หรือ Mono-wave นั่นแหร่ะ 
           2) จะต้องเกิดคลื่น 4 ขนาดใหญ่มากๆ บางครั้งใหญ่เกิน 3 เท่าของของ 2 (เป็นรูปแบบเดียวที่ยอมให้ผิดกฏเรื่องดีกรี)   
           3) ด้วยความที่คลื่น 4 มีขนาดใหญ่ (เพื่อดันคลื่น X5 ให้ยาวมากๆ) คลื่นย่อยของ 5 บางครั้งอาจจะใช้ราคาเท่ากับคลื่น 2 ได้
          4) ต้องเกิดคลื่น 4 ตัวใหญ่ๆ ซึ่งคลื่น 4 นี้ถ้าเป็นรูปแบบ Triangle จะให้เป้า 100% ของ 0-3 External ถ้าเป็น Flat ให้เป้า 161.8% ของ 0-3 External และถ้าเป็น Running   Flat ให้เป้า 261.8% ของ 0-3 External  ......ทั้งหมดนี้คือลักษณะเฉพาะของคลื่น 5th Extension นักเรียนจะต้องจำให้ได้ เพื่อนำรูปแบบมาคำนวณหาเป้าหมายราคาต่อไป

 • คลื่น 2 และ 4 เหลื่อมทับกันทำให้รูปแบบทั้งหมดกลายเป็นรูปแบบ Terminal Impulsion ใน 5th Extension (พศ. นี้แล้วคงไม่มีใครว่าคลื่น 2 กับ 4 ลงมาเหลื่อมกันไม่ได้นะครับ ^___^ )
 • ภาพนี้ผมให้เป้า 161.8% ของ 0-3 External เพราะ 4 เป็น Irregular Flat ซึ่งให้พลังเท่ากับ Common Flat

  ลองศึกษากันดูนะครับ

  Advance Elliott Wave .com