• คอร์สนี้สำหรับนักลงทุนที่มีความรู้ในเรื่องของทฤษฎี Elliott Wave มาแล้ว หรือผ่านคอร์ส Advance Elliott Wave มาแล้ว สำหรับคอร์ส Real Time นี้ผมอยากแก้ปัญหาให้กับนักลงทุนที่มีความรู้ในเรื่องของ Elliott Wave เป็นอย่างดีแต่ยังขาดไอเดียในการนำไปใช้งานจริง โดยผมจะพานักลงทุนเข้าไปอยู่ในช่วงเริ่มต้นแนวโน้ม เรื่อยไปจนแนวโน้มเริ่มแข็งแกร่ง จนกระทั่งแนวโน้มอ่อนกำลัง และจบแนวโน้มกระทั่งเปลี่ยนแนวโน้มไปในที่สุด กระบวนการเหล่านี้ผมจะนำเสนอผ่านมุมมองแบบ Pure Elliott Wave แต่ผมออกแบบคอร์สอบรมแบบ Brainstorming หรือการเรียนแบบระดมความคิด โดยให้นักลงทุนแต่ละท่านนำเสนอวิธีการผสมผสานเทคนิคหรือความรู้เดิมของแต่ละท่านกับ Elliott Wave โดยมุ่งตอบ 4 คำถามคือ 1.แนวโน้มเริ่มต้นเมื่อไร? อย่างไร? 2.แนวโน้มแข็งแกร่งเมื่อไร? อย่างไร? 3.แนวโน้มอ่อนกำลังเมื่อไร? อย่างไร? และ 4.แนวโน้มเปลี่ยนทิศทางเมื่อไร? อย่างไร?
  • นักลงทุนจะได้อะไรจาก คอร์สนี้? ตอบ... สิ่งแรกที่นักลงทุนจะได้คือ จุดเริ่มต้นของแนวโน้ม นั่นหมายถึงจุดเข้าซื้อ-ขาย ในจังหวะเริ่มต้น ต่อมาคือจุดเข้าซื้อ-ขายเพิ่มเติมเมื่อแนวโน้มเริ่มแข็งแกร่ง และต่อมาคือการทยอยออกทำกำไรเมื่อแนวโน้มเริ่มอ่อนกำลัง และสุดท้ายการออกมายืนดูอยู่นอกตลาดเมื่อจบแนวโน้ม (หรือเริ่มเข้าซื้อขายในแนวโน้มใหม่) สิ่งต่อมาที่นักลงทุนจะได้ คือการแก้เกมหรือแก้ไขสถานการณ์ในสภาวะที่ไม่คาดฝันต่างๆ (ซึ่งต้องพบแน่นอน) และสิ่งสุดท้ายที่สำคัญคือ เราจะมาร่วมกันนำ Elliott Wave ไปใช้งานร่วมกับเทคนิคหรือความรู้เดิมที่นักลงทุนแต่ละท่านมีเพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับลักษณะนิสัยของแต่ละคนต่อไป.

หมายเหตุ:

  • ผู้เข้าร่วมอบรมต้องผ่านการฝึกอบรมคอร์ส อีเลียตเวฟชั้นสูงมาแล้ว
  • ผู้เข้าร่วมอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมโปรแกรมดูหุ้นมาด้วยทุกท่าน เพื่อใช้ประกอบการดูกราฟแบบ Real Time