บทความนี้เป็นเรื่องของการประมวลผลแล้วนะครับ เราจะเอารูปแบบ Elliott Wave ที่เรียนมาทั้งหมด มาประมวลผลเพื่อหาทิศทางและเป้าหมายราคาเพื่อใช้ซื้อขายจริงกันแล้ว

จุดเข้าทำกำไรผมหมายถึง ตำแหน่ง ที่เราจะเข้าไปอยู่ในตลาด หรือช่วงของราคาช่วงใดที่เหมาะสมในการลงทุน อันที่จริงแล้วเราสามารถเข้าไปอยู่ในตลาดได้ในทุกๆ จังหวะหรือทุกๆ คลื่นราคา ความเสี่ยงก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละตำแหน่ง มากน้อยก็ว่ากันไปตามสภาวะของรูปแบบราคา ..... แต่ผมเน้นย้ำเสมอๆ กับนักเรียนว่า เราไม่จำเป็นที่จะต้องลงทุนตลอดเวลาหรือทุกจังหวะราคา แต่จงทำความเสี่ยงให้ต่ำเข้าไว้ หมายความว่า หลีกเลี่ยงจังหวะของตลาดที่มีความเสี่ยงสูง ผมขอเจาะจงไปเลยว่าตำแหน่งที่มีความเสี่ยงสูงคือตำแหน่งของรูปแบบ Side Way Correction แล้วจังหวะที่ความเสี่ยงเหมาะสมในการลงทุนล่ะ? มันก็ต้องเป็นจังหวะของแนวโน้ม (Trend) แน่นอน ฉะนั้นบทความนี้เราจะคุยกันเรื่องแนวโน้มที่เหมาะสมในการลงทุนกัน ให้นักเรียนหยิบ Slide ขึ้นมาทบทวน โดยเฉพาะเนื้อหาในส่วนของ Elliott Wave Real Time ครับ

ชนิดของแนวโน้ม (Trend Label)

แนวโน้มมีอะไรบ้าง? แนวโน้มก็แบ่งได้เป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือแนวโน้มแบบ Impulsion และแนวโน้มแบบ Non-standard Correction ... ซึ่งช่วงที่เราไล่ Trend จะต้องรู้ว่า แนวโน้มที่กำลังไล่อยู่นี้เป็นแนวโน้มแบบไหน และอยู่ในตำแหน่งใดของรูปแบบราคา

  • Impulsion ประกอบด้วย

       1st Extension   (ระวัง Terminal)

       3rd Extension  (ระวัง 5th Wave Failure)

       5th Extension  

เวลาเข้าซื้อขายเราก็จะซื้อขายที่คลื่น 1 3 และ 5 ของชุดรูปแบบเหล่านี้ โดยตรวจสอบการจบคลื่น 2 เพื่อเล่น 3 ตรวจสอบการจบ 4 เพื่อเล่น 5

แต่เอ๊ะ!!! แล้วคลื่น 1 ล่ะจะตรวจสอบจากอะไร พวกเราลืมหรือยังว่าคลื่น 1 (หรือ A) นั้นคืออะไร.... มันก็คือคลื่นตรวจสอบการจบรูปแบบนั้นเอง หรือกล่าวอีกนัย 1 หรือ A ก็คือ Retracement ของรูปแบบก่อนหน้าที่จบไปนั่นเองครับ ถ้าอยากจะเล่นในคลื่น 1 ก็ต้องเช็ครูปแบบก่อนหน้าให้จบให้ได้เท่านั้นเอง แค่นี้เราก็สามารถเข้าไปอยู่ในคลื่นลูกแรกได้ ซึ่งมันอาจจะเป็นคลื่น 1 หรือ A ก็ไม่ใช่ประเด็น ประเด็นคือรู้แค่ทิศทางและเป้าหมายเท่านั้นก็พอแล้ว ทำกำไรได้แล้ว

  • Non-standard Correction Trend

ตำแหน่งที่เราจะอยู่ในแนวโน้มชนิดนี้ืคือ ตำแหน่งหลัง X-wave จังหวะเข้าซื้อขายคือ ตรวจสอบการจบ Correction X แล้วเข้าซื้อขาย จากนั้นหาเป้าหมายแบบ Non-standard Correction Trend

 

การไล่แนวโน้ม

เริ่มต้นแนวโน้ม

แนวโน้มจะเริ่มจากการสร้างเทรน Label เป็น 1,A - 2,B - 3,C หรือ A,1 - B,2 - C,3 .... ส่วนจะ Label แบบไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าในคลื่นลูกที่ 3 เราให้เป้าหมายเท่าไร? นึกภาพออกหรือยังว่าช่วงของการเริ่มต้นเราต้องการอะไร? ตอบ...เราต้องการความยาวของ Segment ที่ 3 นั่นเองครับ ซึ่ง Segment ที่ 3 จะมีความยาวเท่าไรขึ้นอยู่กับรูปแบบ Corretion ในคลื่นลูกที่ 2 (หรือ B) นั่นเอง

ตัวอย่างรูปบน ในช่วงของการเริ่มต้น Trend เราจะให้ความสนใจกับรูปแบบของ Segment 2 (ซึ่งอาจเป็นคลื่น 2 หรือ B ก็ได้) ว่าพวกมันเป็นรูปแบบอะไร Flat, Zigzag หรือ Triangle นอกจากนั้นต้องจำแนกด้วยว่าพวกมันมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เพราะ Flat ขนาดเล็กกับ Flat ขนาดใหญ่ก็ให้พลังที่จะเหวี่ยง Segment ที่ 3 ไปให้ใกล้ไกลต่างกัน Zigzag และ Triangle ก็เช่นกันครับ

รูปบนเป็น Mind Map ที่นักเรียนจะต้องทบทวนในเนื้อหาการประมวลผลเพื่อหาเป้าหมายใน Segment ที่ 3 ครับ

การไปต่อตามแนวโน้มเดิม Continue Trend

ขั้นตอนนี้คือราคาใน Segment ที่ 3 วิ่งถึงเป้าหมายแล้ว แต่ว่าแนวโน้มยังไม่จบเพียงเท่านั้น แต่กลับสร้างรูปแบบ Correction จนเกิดเป็น Segment 4 ขึ้น จากนั้นราคาก็วิ่งไปใน Segment 5 มาถึงตรงนี้เราต้องระบุให้ชัดเจนลงไปได้แล้วว่ารูปแบบทั้งหมดเป็น 1 2 3 4 5 หรือ A B C X (A B C x A B C) จะใช้คำว่า และ/หรือ อาจจะ ไม่ได้อีกแล้ว เพราะว่าถ้าเรามองเป็นคลื่น 5 เป้าหมายที่ได้ก็ต้องคำนวณอีกแบบ แต่ถ้าให้รูปแบบเป็น Non standard Trend (ABCX...) เป้าหมายก็จะคำนวณอีกแบบหนึ่ง ถ้าจำแนกมันไม่ได้เป้าหมายที่ได้ก็จะผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง

วิธีการคิดก็คือ เราต้องเอารูปแบบ Impulsion เป็นตัวตั้ง เริ่มไล่ไปตั้งแต่  1st Extension ใช่หรือไม่ ถ้าไม่ใช่แล้ว 3rd Extension ล่ะใช่ไหม สุดท้ายใช่ 5th Extension หรือเปล่า... แต่ถ้าไม่ใช่ทั้งสามรูปแบบเลยมันก็ต้องเป็น Nonstandard Trend เท่านั้น ดังรูปด้านล่าง

กฏที่เอามาพิจารณาก็คือ Extension Rule และ Alternation Rule ยกเว้นรูปแบบ 5th Extension เท่านั้นที่ให้เอาขนาดของแรงเหวี่ยงในคลื่น 4 มาพิจารณา

เมื่อได้รูปแบบที่แน่นอนแล้วก็ตรวจสอบการจบรูปแบบ Correction ในคลื่น 4 หรือ คลื่น x จากนั้นก็หาเป้าหมาย หากเป็นคลื่น 5 ก็หาเป้าแบบคลื่น 5 จะเป็น 1st Extension, 3rd Extension หรือ 5th Extension ก็ให้หาเป้าหมายไปตามรูปแบบของแต่ละแบบ แต่ถ้าเกิดเป็น Nonstandard Trend ก็หาเป้าหมายแบบ Nonstandard Correction (แบบมีแนวโน้ม) 

ให้ฝึกการวิเคราะห์ไปเรื่อยๆ ครับ รอให้รูปแบบ Correction ใน 2, 4, B และ X จบ แล้วกำหนดรูปแบบของแนวโน้มทั้งหมด จากนั้นหาเป้าหมายและเข้าซื้อขาย....

www.advance-elliottwave.com